Windows system for Hospital in US

Description

The lift & slide system SUPREME S700 represents the new generation of ALUMIL’s high-end systems. It is an excellent solution for projects with demanding requirements, meeting the trend of “transparent” architecture through extensive glass surfaces, with high thermal insulation, safety and modern design. Its minimal design and its various innovative characteristics, make it the ideal option for projects requiring wide spans for enhanced daylight, outstanding performance and maximum ease of use.

Thông tin chung

Loại sản phẩm

Đang cập nhật

Cách nhiệt

Đang cập nhật

Hình dáng bên ngoài

Đang cập nhật

Đặc điểm kỹ thuật

Sâu khung

Đang cập nhật

Chiều cao mặt nhôm tối thiểu

Đang cập nhật

Loại kính

Đang cập nhật

Độ dày kính tối đa

Đang cập nhật

Cơ chế

Đang cập nhật

Phương pháp niêm phong

Đang cập nhật

Ngưỡng cao tối thiểu

Đang cập nhật

Loại cách nhiệt

Đang cập nhật

Hiệu suất

Độ kín nước

Đang cập nhật

Khả năng thoát không khí

Đang cập nhật

Kháng tải gió

Đang cập nhật

Giảm âm thanh

Đang cập nhật

Đóng So sánh ngay Xoá tất cả sản phẩm
Đóng

Tìm kiếm sản phẩm