Schueco Sliding System ASS 39 PD.NI

Description

Non-insulated sliding system with Panorama Design – can be used flexibly in warm climate zones and for interiors

Highly transparent solutions for areas without thermal insulation requirements. With floor-to-ceiling glazing, the Schüco ASS 39 PD.NI (Panorama Design Non-Insulated) sliding system ensures visually flowing transitions in the interior and to the outside.

Thông tin chung

Loại sản phẩm

Sliding door

Cách nhiệt

Đang cập nhật

Hình dáng bên ngoài

Đang cập nhật

Đặc điểm kỹ thuật

Sâu khung

Đang cập nhật

Chiều cao mặt nhôm tối thiểu

Đang cập nhật

Loại kính

Đang cập nhật

Độ dày kính tối đa

32 mm

Cơ chế

Đang cập nhật

Phương pháp niêm phong

Đang cập nhật

Ngưỡng cao tối thiểu

Đang cập nhật

Loại cách nhiệt

Đang cập nhật

Hiệu suất

Độ kín nước

Đang cập nhật

Khả năng thoát không khí

Đang cập nhật

Kháng tải gió

Đang cập nhật

Giảm âm thanh

Đang cập nhật

Đóng So sánh ngay Xoá tất cả sản phẩm
Đóng

Tìm kiếm sản phẩm