Schueco Sliding System ASS 70 FD

Description

Thermally insulated bi-fold system with large selection of types, quiet running and outstanding weathertightness

The thermally insulated Schüco ASS 70 FD (Folding Door) bi-fold system impresses with narrow face widths and offers a wide range of types with outstanding weathertightness for use in outdoor areas.

Thông tin chung

Loại sản phẩm

Folding doors

Cách nhiệt

Đang cập nhật

Hình dáng bên ngoài

Đang cập nhật

Đặc điểm kỹ thuật

Sâu khung

Đang cập nhật

Chiều cao mặt nhôm tối thiểu

Đang cập nhật

Loại kính

Đang cập nhật

Độ dày kính tối đa

45 mm

Cơ chế

Đang cập nhật

Phương pháp niêm phong

Đang cập nhật

Ngưỡng cao tối thiểu

Đang cập nhật

Loại cách nhiệt

Đang cập nhật

Hiệu suất

Độ kín nước

Đang cập nhật

Khả năng thoát không khí

Đang cập nhật

Kháng tải gió

Đang cập nhật

Giảm âm thanh

Đang cập nhật

Đóng So sánh ngay Xoá tất cả sản phẩm
Đóng

Tìm kiếm sản phẩm