Schueco Door System ADS 65.NI

Description

Ideal for warmer climate zones – non-insulated, multifunctional and efficient

As a non-insulated door system, Schüco ADS 65.NI (Non Insulated) is the system of choice for use in warmer climate zones when versatility, design and efficiency are required. Equipped with various components for security and comfort, the aluminium system can also be used as a multifunctional door, optionally integrated in building security and automation systems.

Related Files / Brochure

Thông tin chung

Loại sản phẩm

Door

Cách nhiệt

Đang cập nhật

Hình dáng bên ngoài

Đang cập nhật

Đặc điểm kỹ thuật

Sâu khung

Đang cập nhật

Chiều cao mặt nhôm tối thiểu

Đang cập nhật

Loại kính

Đang cập nhật

Độ dày kính tối đa

39 mm

Cơ chế

Đang cập nhật

Phương pháp niêm phong

Đang cập nhật

Ngưỡng cao tối thiểu

Đang cập nhật

Loại cách nhiệt

Đang cập nhật

Hiệu suất

Độ kín nước

Đang cập nhật

Khả năng thoát không khí

Đang cập nhật

Kháng tải gió

Đang cập nhật

Giảm âm thanh

Đang cập nhật

Đóng So sánh ngay Xoá tất cả sản phẩm
Đóng

Tìm kiếm sản phẩm