ALUMIL SMARTIA S350 SLIDING WINDOW

Description

SMARTIA S350 is a modern & flexible insulated sliding system with a modern flat design. It is ideal for refurbishments or renovations thanks to its construction easiness.

Thông tin chung

Loại sản phẩm

Sliding window

Cách nhiệt

Có cách nhiệt

Hình dáng bên ngoài

Đang cập nhật

Đặc điểm kỹ thuật

Sâu khung

Đang cập nhật

Chiều cao mặt nhôm tối thiểu

Đang cập nhật

Loại kính

Kính 2 lớp

Độ dày kính tối đa

28 mm

Cơ chế

Khóa ngoại vi

Phương pháp niêm phong

2 lớp phớt lông

Ngưỡng cao tối thiểu

Đang cập nhật

Loại cách nhiệt

Đang cập nhật

Hiệu suất

Độ kín nước

CLASS 7Α

Khả năng thoát không khí

CLASS 4

Kháng tải gió

C2/B3

Giảm âm thanh

38 dB

Đóng So sánh ngay Xoá tất cả sản phẩm
Đóng

Tìm kiếm sản phẩm