ALUMIL SUPREME S650 PHOS SLIDING DOOR

Description

A world-class highly insulated folding door system with bottom-slide operation, which combines minimal aesthetics with outstanding performance, very large dimensions with literally low sight lines, enhanced burglar protection with a very large variety of solutions

Related Files / Brochure

ALUMIL SMARTIA S560 Lift & slide short Brochure

Brochure giới thiều sản phẩm

Thông tin chung

Loại sản phẩm

Sliding door

Cách nhiệt

Có cách nhiệt

Hình dáng bên ngoài

Đang cập nhật

Đặc điểm kỹ thuật

Sâu khung

Đang cập nhật

Chiều cao mặt nhôm tối thiểu

Đang cập nhật

Loại kính

Kính 2 lớp, Kính 3 lớp

Độ dày kính tối đa

46 mm

Cơ chế

Mở trượt thường

Phương pháp niêm phong

Nhiều lớp phớt lông

Ngưỡng cao tối thiểu

Đang cập nhật

Loại cách nhiệt

Đang cập nhật

Hiệu suất

Độ kín nước

Lớp 9A

Khả năng thoát không khí

CLASS 4

Kháng tải gió

C5

Giảm âm thanh

46 dB

Đóng So sánh ngay Xoá tất cả sản phẩm
Đóng

Tìm kiếm sản phẩm