Cửa nhôm cao cấp Technal là hệ cửa nhôm gồm cửa đi,cửa sổ cao cấp (cửa mở quay, cửa mở lật), cách âm cách nhiệt cao cấp được cung cấp bởi Technal