Thị trường cửa nhôm cao cấp hiện tại cũng đã chiếm được một thị trường nhất định và trong tương lai sẽ lấn át được thị trường của các loại cửa khác như cửa gỗ, cửa inox. Tuy nhiên, để tiếp cận được thị trường này cũng không phải là dễ, với yêu cầu ca